ТРОШКОВНА АНАЛИЗА НА ЦЕНАТА НА МЕНСТРУАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБАТА НА СРЕДНОШКОЛКИТЕ НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ

ТРОШКОВНА АНАЛИЗА НА ЦЕНАТА НА МЕНСТРУАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБАТА НА СРЕДНОШКОЛКИТЕ НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ

2023-06-13T14:00:19+00:00 May 27th, 2023|MACEDONIAN PUBLICATION, News, PROJECTS|

Трошковна анализа на цената на менструалните производи за потребата на средношколките на територија на Град Скопје

Од 1 февруари до 15 јуни 2023 година, Балканска Водна Мрежа ја спроведува иницијативата „Борбата против менструалната сиромаштија – неостварено изборно ветување“.

Целта на оваа иницијатива е да се мобилизира и едуцира заедницата во барање на  одговорност и транспарентност од избраните советници за нивните предизборни ветувања.

Подцели на иницијативата се:

а) мониторинг на имплементација на изборното ветување за искоренување на менструалната сиромаштија и начините на кои планирале тоа да го остварат

Б) едукација на локалното население/младите/девојчињата како да го остварат своето право на отчетност за изборните ветувања

Како дел од активностите на иницијативата „Борбата против менструалната сиромаштија – неостварено изборно ветување“ спроведена од Балканска Водна Мрежа во рамки на проектот „Поддршка на изборни реформи” на Владата на Швајцарија, имплементиран од Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС), беше изработена и Трошковна анализа на цената на менструалните производи за потребата на средношколките на територија на Град Скопје, со низа заклучоци и препораки за справување со менструалната сиромаштија и исполнување на изборните ветувања.